Konání stáže ve VDI Handicap ve dnech 25. a 26. dubna 2017

Ve dnech 25. a 26. dubna 2017 se konala druhá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže ve VDI Handicap se zúčastnily 2 osoby, zaměstnanci společnosti Trianon, z.s.

Stáž byla zahájena uvítáním účastníků výkonným ředitelem Mgr. Davidem Ptáčkem a poskytnutím základních informací o historii, současném fungování a klíčových činnostech podniku. Dále probíhala exkurze po jednotlivých stanovištích a setkání s jednotlivými projektovými manažery odpovědnými za realizaci konkrétních zakázek. Stážistům byla představena nejen faktická digitalizace a její metody a postupy při zpracování dokumentů či knih, ale také představení využívaných softwarových a IT řešení. Takto postupně probíhala konzultace se dvěma, projektovými manažery. Následně se stážisté přesunuli do administrativního zázemí firmy a mohli získat cenné zkušenosti z oblasti personalistiky a zaměstnanecké agendy. Nakonec měly stážistky ještě prostor k dotazům, doplněním apod.

Druhý den pokračovala stáž detailním seznámením s provozem největší digitalizační linky firmy na Hadovce v Praze 6 Dejvicích. Stážistek se ujal vedoucí linky, který detailně popsal, jak probíhá zpracování jednotlivých zakázek, práci s jednotlivými zařízeními, představil systém evidence dokumentů, proces vypracovávání databází apod. Po prohlídce linky následovala ještě cesta do Rudné u Prahy, kde je v současnosti umístěno pracoviště skartace, archiv pro dočasné i stále uložení materiálů a malá digitalizační linka. Návštěvou provozu v Rudné byla stáž ukončena.

Stáž byla pro účastníky a spolek TRIANON velkým přínosem, zejména díky získání mnoha praktických zkušeností z realizace zakázek v oblasti digitalizace. Všichni zaměstnanci zodpovědní za realizaci stáže měli pečlivě připravený výklad týkající se jejich činnosti, který byl vhodně doplněn o praktické ukázky. Všichni zaměstnanci byli také velice vstřícní a otevření k zodpovězení dotazů stážistů. Panu řediteli Ing. Ptáčkovi a jeho týmu spolupracovníků Klastr SINEC děkuje za vstřícnost a péči po celou dobu konání stáže.


 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz