Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o.
Ostrava (Krnov) ve dnech 21. a 22. září 2017

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení sociálního podniku P&A Thrax s.r.o. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Zvláštností tohoto sociálního podniku je, že se jedná o podnik, který se transformoval do sociální podniku z pozice tzv. běžné firmy a časem majitelé společnosti dospěli k naplňování sociálních cílů a principů sociálního podnikání, což je v podmínkách českého sociálního podnikání zatím netradiční přístup.  Stáž probíhala dva pracovní dny v celkové délce šestnácti hodin.

Sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání a v loňském roce svou firmu přetransformoval v sociální podnik naplňující všechny principy. V loňském roce podnik také získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost a mohl tak rozšířit svou činnost a zahájit výrobu doplňků stravy v Krnově (dosud výrobky sám prodával, ale nevyráběl). Zde také vytvořil nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny. Pro cílové skupiny má vytvořena 4 pracovní místa, a připravuje svůj další rozvoj, který by měl přinést další 4 pracovní místa.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se  zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a proběhla vzájemná výměna zkušeností fungování obou sociálních podniků.

Poděkování patří P&A Thrax s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.

 

   

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz