O nás

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl v listopadu roku 2013 jako iniciativa několika zástupců sociálních podniků v Moravskoslezském kraji. 

Cíle Klastru jsou:

- posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací a realizace společných projektů

- usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání a iniciace vzniku nových sociálních podniků

- podpora rozvoje stávajících sociálních podniků

- usnadnění přístupu k finančním zdrojům na rozvoj činnosti

- efektivní komunikace s veřejným a vzdělávacím sektorem

- vzdělávání a zvyšování kvalifikace v sociální ekonomice, osvěta a výchova specifických skupin především v otázkách sociálního bydlení

Je naší snahou napomáhat sociálním podnikům v Moravskoslezském kraji, proto neváhejte nás kontaktovat, poradíme vám, pomůžeme.

 

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC má Etický kodex, který byl schválen Valnou hromadou dne 3. října 2014:

Etický kodex Klastru sociálních inovací a podniků.pdf (235685)

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz