Konání stáže v chráněných dílnách společnosti Charita Opava dne 7. června 2018

 

Jednodenní stáž se uskutečnila dne 7. 6. 2018 v Chráněné dílně Vlaštovičky a v Chráněných dílnách sv. Josefa. Díky projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002223 účastníci stáže na místě mohli získat další inspiraci a podněty pro svou činnost. 

Cílem stáže bylo se seznámit s provozem, fungováním a zaměstnáváním OZP v chráněných dílnách v Charitě Opava.

Šicí a keramickou dílnou ve Vlaštovičkách stážisty provedla a věnovala se jim vedoucí CHDV, paní Marie Bennková. Seznámila je s prostředím, ve kterém se Chráněná dílna nachází, se sortimentem, který dílna vyrábí a zkušenostmi za 20 let fungování dílny. Měli možnost prokonzultovat vybavení šicí dílny i rizikové faktory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Druhým navštíveným pracovištěm Charity Opava byly Chráněné dílny sv. Josefa.  Stážistům se intenzivně věnoval vedoucí CHDJ, pan Tomáš Rychlý, který je seznámil s celým pracovištěm, ale také jim zodpověděl jejich dotazy ohledně fungování dílny, zakázek, vybavení, materiálu. Měli možnost vidět vyšívací stroje v akci a jejich programování. Součástí stáže byla návštěva jejich obchodu v Opavě.

Stážisté vyjadřují Klastru poděkování za tuto příležitost získávat nové podněty a sdílet své zkušenosti se sociálním podnikáním.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz