Konání stáže v sociálním podniku CHRPA - sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Krnov dne 23. srpna 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s chodem úspěšného sociálního podniku CHRPA – sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. (5 osob) zejména zajímaly informace týkající se chodu sociálního podniku, stylu řízení podniku a vedení jednotlivých pracovišť, využívání čerpání dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj, spolupráce s partnery a místními aktéry sociálního podnikání apod.

Stáž jsme zahájili schůzkou s ředitelem společnosti panem Petrem Světlíkem, který nám odpověděl na všechny naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámil nás s běžným provozem podniku, vysvětlil nám vznik a založení sociálního podniku. Provedl nás provozem zaměřeným na výrobu dárkových, reklamních předmětů a bytových doplňků. V rámci prohlídky jsme měli možnost navštívit dílny, kde pracují zaměstnanci se zdravotním postižením, které se zaměřují na malbu na různé materiály jako je např. porcelán, sklo, dřevo a textil. V rámci výroby propagačních předmětů se zaměřují na gravírování a řezání laserem. Dále se zaměřují na malbu log, nápisů, sloganů apod.

Zajímavostí byla návštěva veřejného městského WC, které sociální firma rovněž provozuje na základě dohody s městem Krnov a díky tomu byla vytvořena tři nová pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou, neboť naše společnost sice není aktivním sociálním podnikem, ale poskytuje poradenství a asistenční činnost sociálním podnikatelům na Bruntálsku a může získané informace a poznatky použít pro práci s cílovými skupinami v oblasti sociálních podniků.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz