Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o.
dne 10. července 2018

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení sociálního podniku P&A Thrax s.r.o. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Zvláštností tohoto sociálního podniku je, že se jedná o podnik, který se transformoval do sociální podniku z pozice tzv. běžné firmy a časem majitelé společnosti dospěli k naplňování sociálních cílů a principů sociálního podnikání, což je v podmínkách českého sociálního podnikání zatím netradiční přístup.  Stáž probíhala v celkové délce 8 hodin. Stáž byla realizována za přítomnosti majitele a jednatele sociálního podniku pana Mgr. Jakuba Adamíka, který nejprve stážisty přivítal v sídle společnosti v Ostravě, hovořil se stážisty o aktuálních problémech a potřebách sociálního podniku, seznámil stážisty s historií sociálního podniku. Stáže se za Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. zúčastnilo 5 osob.

Sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání a v loňském roce svou firmu přetransformoval v sociální podnik naplňující všechny principy. Díky získané dotaci z Operačního programu Zaměstnanost byla zahájena výroba doplňků stravy v Krnově, kde také vytvořil nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny. 

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností z oblasti uplatňování principů sociálního podnikání v praxi a z oblasti práce s cílovými skupinami na trhu práce.

 

 
      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz