Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál dne 19. září 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s vedením hostitelského sociálního podniku, jeho organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. přivítaly zaměstnankyně Zelené dílny paní Věra Štěpaníková a Marie Čechová. Ty seznámily účastníky nejprve s historií sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z  cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní, došlo k vzájemné výměně zkušeností s poznatky v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání specifických osob na trhu práce.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz