Projekt Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

 

Název projektu: Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0011140

Období realizace projektu: květen 2019 – duben 2022

 

Realizátor projektu:        LIGA o.p.s. Bruntál

Partneři projektu:           Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

                                    Poradna při finanční tísni o.p.s.

                                  

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou osoby z území okresů Ostrava a Karviná s kumulací hendikepů na trhu práce. Společným znakem je také zadluženost, nízká finanční gramotnost a předlužení.

Mezi hendikepy patří:

-  osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5měsíců

-  osoby ve věku 50 a více let

-  osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 - 2)

-  osoby z národnostních menšin

-  osoby se zdravotním postižením

-  uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních dvou letech souhrnné délky 12 měsíců.

Podmínkou pro vstup do projektu je souběh alespoň dvou sociálních znevýhodnění z výše uvedených.

 

Co lze získat účastí v projektu?

Klienti projektu budou formou individuálního i skupinového poradenství spolupracovat s pracovními a dluhovými poradci, kteří jsou k dispozici v poradnách ve městech Ostrava, Havířov, Bohumín a Karviná.   Poradci budou řešit vlastní individuální situaci každého klienta, zároveň budou získávat nové informace a praktické dovednosti, které jim napomohou odstranit jednu ze zásadních bariér jejich úspěchu na trhu práce - zadlužení a nízkou znalost pravidel hospodaření s finančními prostředky, nízkou úroveň finanční gramotnosti.

Klienti projektu budou získávat kompetenci učením se praxí, absolvováním skupinových vzdělávacích akcí zaměřených na oblast zadlužení a finanční gramotnost a absolvováním tréninkové práce v rozsahu 160 hodin, při níž si mohou mimo získávání vhodných základních kompetencí a pracovních návyků trénovat také hospodaření s příjmem, získat praktické zkušenosti s exekucemi ze mzdy, kompletně se připravit na volný trh práce a vlastní úspěšný start.

 

Kontakt na realizátora projektu LIGA o.p.s. Bruntál

Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál

Manažer projektu: Mgr. Miroslav Hájek

Tel: +420 554 725 159

 Web: www.ligabruntal.cz

 


 

 

 
      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz