Konání stáže v sociálních podnicích Sdružení Neratov,
Bartošovice v Orlických horách ve dnech 28. a 29. května 2018

 

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení Sdružení Neratov, které zřizuje několik sociálních podniků.

V rámci stáže byl navštíven sociální podnik Sdružení Neratov, který má pod sebou tyto pracoviště: rekreační chatu s jídelnou v Neratově, podnik Kopeček v Bartošovicích (keramická, košíkářská, tkalcovská, šicí a tiskařská dílna), zahradnictví, obchod, restauraci. Dále do této struktury spadá i prádelna. 

Sdružení Neratov z.s. je neobvyklý sociální podnikatel již tím, že zřizuje v místě i několik chráněných bydlení a obyvatelé těchto bydlení jsou zaměstnaní v podnicích Sdružení Neratov z.s.. Z výdělků také spolufinancují opravu velkého poutního kostela a podporují tak místní farnost (kněz této farnosti zakládal toto sdružení a je ve správní radě Sdružení Neratov z.s.). Většina z pracovišť obrací část své práce zase do zajištění nezbytných služeb pro ostatní zaměstnance. Lidé zaměstnaní v kuchyni jsou tak vlastně placeni v podstatné části ostatními zaměstnanci, kteří zde chodí jíst. Podobně prádelna, obchod, částečně restaurace a technická údržba. Osamělá poloha Neratova poblíž polských hranic tak umožňuje fungování jinak jen těžko opakovatelného „státu ve státě“, který se financuje dílem podporou ÚP (více než 50% zaměstnanců s postižením, vytváření nových chráněných míst), příjmem z turistického ruchu (příběh opraveného poutního kostela, nádherná příroda), dary, dotacemi a koloběhem peněz mezi jednotlivými pracovištěmi.

Bylo přínosné vidět výbornou organizaci a zapadání jednotlivých složek v rámci Sdružení Neratov. Snaží se důsledně rozlišovat mezi sociálními službami a soc. podnikáním. 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz