Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. v Bruntále dne 13. září 2018

 

Ve spolupráci s Klastrem SINEC byla domluvena realizace stáže pro zaměstnance společnosti CSS Ostrava o.p.s. v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o., jelikož tento sociální podnik patří k  nejúspěšnějším sociálním podnikům v Moravskoslezském kraji a je zakládajícím členem Klastru SINEC.

Stáž byla realizována za přítomnosti zaměstnankyň Zelené dílny Věry Štěpaníkové a Marie Čechové, které stážisty prováděly po vybraném provozu daného sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení. V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z  cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní, neboť došlo k vzájemnému propojení poznatků z praxe péče o specifické cílové skupiny na trhu práce a aplikace principů sociálního podnikání v praxi. Sociální podnikání zasahuje i do oblasti poskytování sociálních služeb a je proto velmi důležité, aby se sociální pracovníci seznámili v terénu s praktickým fungováním sociálních podniků a uměli tak propojit multidisciplinární přístup směrem ke klientům v oblasti poradenství a poskytování vzdělávacích služeb.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz