Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál dne 12.7.2017

Dne 12. července 2017 se konala v pořadí již šestá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o. Bruntál se zúčastnilo 5 osob, zaměstnanci společnosti ERGON - sociální podnik z.s.

Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob.Ve svých počátcích zaměstnávala 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Její hlavní podnikatelskou činností je od počátku existence ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení.

Zelená dílna naplňuje principy sociálního podnikání, je tradiční sociálně podnikatelskou aktivitou společnosti LIGA o. p. s. V roce 2009 společnost Zelenou dílnu vyčlenila ze svých struktur a vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o.

V roce 2011, v době největšího rozmachu Zelené dílny, zde pracovalo až 44 zaměstnanců z cílové skupiny zdravotně znevýhodněných osob, mezi nimiž bylo také několik zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením. V současné době podnik zaměstnává přibližně 20 zaměstnanců.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se zaměstnáváním sociálně a zdravotně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a proběhla vzájemná výměna zkušeností fungování obou sociálních podniků.

Poděkování patří Zelené dílně s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s Klastrem SINEC.


 


      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz