Konání stáže v sociálním podniku ERGON Třinec dne 8. srpna 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s chodem úspěšného sociálního podniku ERGON – sociální podnik, z.s. v Třinci. Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. (5 osob) zejména zajímaly informace týkající se chodu sociálního podniku, stylu řízení podniku a vedení jednotlivých pracovišť, využívání čerpání dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj, spolupráce s partnery a místními aktéry sociálního podnikání apod. 

Stáž jsme zahájili schůzkou s jednatelkou podniku Mgr. Dolores Czudkovou, která nám odpověděla na všechny naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámila nás s běžným provozem podniku, vysvětlila nám vznik a založení Ergonu, provedla nás montážní halou, prádelnou a byla nám po celou dobu stáže k dispozici.

Dále jsme hovořili s panem Ladislavem Dobšou, vedoucím výroby, který byl spolu s Mgr.  Czudkovou u zrodu sociálního podniku Ergon. Po schůzce a rozhovoru s vedoucím výroby jsme s Mgr. Czudkovou navštívili montážní halu. V této hale provozuje Ergon lakovací, balící a montážní práce. Nachází se zde také skladovací prostory. Byli jsme seznámeni s běžným provozem, zakázkami a cílovou skupinou zaměstnanců, kteří jsou téměř všichni lidé se zdravotním postižením. K dnešnímu dni zaměstnává sociální podnik cca 250 osob se zdravotním postižením.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou, neboť naše společnost sice není aktivním sociálním podnikem, ale poskytuje poradenství a asistenční činnost sociálním podnikatelům na Bruntálsku a může získané informace a poznatky použít pro práci s cílovými skupinami v oblasti sociálních podniků.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz