Konání stáže v sociálním podniku CHRPA - sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Krnov dne 4. září 2018

 

Stáž se uskutečnila v úspěšném sociálním podniku CHRPA – sociální firma Slezské diakonie o.p.s. Předmětem stáže bylo seznámení se s chodem sociálního podniku, stylem řízení podniku a managementem jednotlivých úseků, zkušenostmi s čerpáním dotačních titulů pro zlepšení chodu podniku a jeho rozvoj.

V průběhu stáže se stážistům ze společnosti LIGA o.p.s. věnoval ředitel společnosti pan Petr Světlík, který nás uvítal, představil nám sociální podnik a provedl nás jednotlivými pracovišti. V průběhu stáže nám zodpověděl naše otázky týkající se řízení a financování sociálního podniku, seznámil nás s běžným provozem podniku. V průběhu stáže jsme si mohli prohlédnout provoz se zaměřením na výrobu dárkových, reklamních předmětů a bytových doplňků, dále jsme pak měli možnost navštívit dílny, kde pracují zaměstnanci se zdravotním postižením, které se zaměřují na malbu na různé materiály jako je např. porcelán, sklo, dřevo a textil. V rámci výroby propagačních předmětů se zaměřují na gravírování a řezání laserem. Dále se zaměřují na malbu log, nápisů, sloganů apod.

Všichni zaměstnanci Chrpy i pan ředitel se chovali k  nám vstřícně a profesionálně. Snažili se nám poskytnout maximum informací.

Celkově hodnotíme stáž jako velmi přínosnou a děkujeme vedení sociálního podniku Chrpa Krnov a Klastru SINEC za zprostředkování stáže a získání zajímavých poznatků a informací z provozu sociálního podniku a z oblasti práce s cílovou skupinou.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz