Projekt BEC2 družstva

Projekt CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje je zaměřen na zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva pro nezaměstnané osoby (BEC2) jako nástroje APZ a lokálního rozvoje. BEC2 vychází ze zkušeností s aplikací původního modelu BEC1 a zahraniční praxe.

 

 

 

Období realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Charakteristika projektu:

Model podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev je zaměřen na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru. Je založen na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje metoda BEC, poskytuje podporu pro sebezaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce založených na principech sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Metoda umožňuje začínajícím podnikatelům (zaměstnancům družstva) experimentovat s jejich podnikatelským nápadem. Vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucí ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich vlastních firem.

Metoda BEC byla již pilotně testována v rámci několika projektů v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Současně realizovaný projekt „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“, oproti pilotním projektům, si klade za cíl vytvoření předpokladů pro udržitelnost modelu a jeho upscaling.

Projekt je realizován na území Olomouckého (OLK), Moravskoslezského (MSK), Pardubického (PAK) a Královéhradeckého kraje HKK) ve spolupráci s MAS Moravská brána, Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Regional Development Agency. Klíčovými stakeholdery jsou krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě, Olomouci, Pardubicích, kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí a Hranická rozvojová agentura. Zahraničním partnerem je francouzská organizace Alternatives Sans Frontières.

 

Pro koho je projekt určen:

Primární cílová skupina pro pilotní ověření BEC2 v jednotlivých regionech:

-       uchazeči o zaměstnání,

-       neaktivní osoby,

-       zájemci o zaměstnání,

-       osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.

 

Sekundární cílová skupina pro šíření metodiky inovačního řešení BEC2:

-       orgány veřejné správy - krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky nad rámec hlavních klíčových stakeholderů inovace         BEC2, krajské a obecní úřady,

-       zaměstnavatelé, zaměstnanci NNO a sociálních podniků - místní akční skupiny, podnikatelské inkubátory apod.

 

Co projekt nabízí:

Pro zájemce o rozjezd podnikání a jeho podporu v rámci projektu, kteří splňují základní vymezení primární cílové skupiny:

-       Vzdělávání „Základy podnikání“,

-       individuální a skupinové poradenství v různých oblastech podnikání,

-       testování podnikání pod záštitou BEC družstev v jednotlivých regionech s podporou zajištěného příjmu na 6-12 měsíců,

-       vlastní nezávislé podnikání/sebezaměstnání.

 

Pro zájemce o aplikaci metody BEC2 a její šíření do dalších regionů:

-       Zaevidování v databázi potenciálních zájemců o aplikaci metody BEC2 v jiných regionech,

-       účast na kulatých stolech,

-       členství v Platformě BEC2 pro upscaling,

-       metodiku inovačního řešení BEC2.

 

Pro krajské úřady:

-       Účast na kulatých stolech zaměřených na hledání vhodných způsobů aplikace BEC2 na další struktury a nástroje místního rozvoje k zajištění vícezdrojového financování. 

 

Kontakt na realizátora projektu Centrum pro komunitní práci Severní Morava

M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Metodik projektu: Mgr. Ivo Škrabal

Tel: +420 777 793 714

Mentor cílové skupiny: Eva Škrabalová

Tel: +420 777 606 368

E-mail: sumperk@cpkp.cz

Web: www.cpkp.cz

 


 
      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz