Konání stáže v sociálním podniku
Café Práh - Jižní Morava, Brno dne 19. března 2018

 

Předmětem stáže bylo seznámení se s organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání a systémem řízení sociálního podniku Café Práh, který funguje rovněž jako tréninková kavárna.

Stáže se zúčastnilo celkem 5 osob z členské organizace Klastru SINEC společnosti Slezská diakonie. 

Kavárnu "Café Práh" a "Obchůdek Práh" zřizuje Práh jižní Morava z.u, Tuřanská 12, 620 00 Brno, které zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a tím splňuje podmínku stanovenou zákonem č.435/2004  Sb. poskytovatelům náhradního plnění.

V době do 13 hodin je kavárna v režimu sociálně terapeutické dílny, která je sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. V tuto dobu si uživatelé dílny mají možnost trénovat potřebné pracovní a sociální dovednosti, které potřebují k získání míst na běžném pracovním trhu. Z toho důvodu nemá kavárna zakalkulovaný zisk z prodeje a dopoledne poskytuje  30 % slevu na veškeré nápoje. 

V odpoledních hodinách funguje kavárna jako sociální firma. Pracují zde zaměstnanci na chráněných místech, jejich pracovní dovednosti jsou na takové kvalitativní úrovni, že jim za odvedenou práci náleží mzda. Z prodeje výrobků v tuto dobu započítáváme zisk. 

Kavárna je zaměřena na trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Je určena především pro dospělé lidi s duševním onemocněním, kteří jsou motivováni vrátit se do běžného zaměstnání nebo do školy.

Uživatelé služeb Práh jižní Morava, z.ú. za podpory asistentů nácvikových míst zde mají možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace.

 

Sami zúčastnění o stáži řekli:

„Zajímavá exkurze, možnost nahlédnout, jak pracuje sociální podnik, jak to může fungovat s klienty s psychickým postižením. Bylo to pro mě přínosné a zajímavé.“

„Kavárna je velmi zajímavý projekt, dobře nastavený.“

„Stáž hodnotím jako podnětnou.“
 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz