Konání stáže v sociálním podniku Trianon, z.s.
v Českém Těšíně dne 26. června 2018

 

Cílem stáže bylo seznámit se s chodem a provozem sociálního podniku Trianon, z.s., který dlouhodobě působí na území Českého Těšína a má výrazný přesah své činnosti nejen v Moravskoslezském regionu, ale rovněž v příhraničí Těšínska, Třinecka a Jablunkovska. Společnost velmi úzce spolupracuje s partnery z příhraničí Polska a Slovenska. Stáž byla realizována za přítomnosti předsedy spolku pana Viliama Šuňala a paní Danuše Vojnarové. Oba účastníky stáže srdečně přivítali ve svém sociálním podniku a na úvod představili jeho historii, proces jeho založení a jednotlivé etapy jeho vývoje. Poté probíhala diskuse s účastníky stáže ohledně zkušeností se zaměstnáváním cílových skupin, zejména pak osob se zdravotním postižením. 

Poté si účastníci stáže prohlédli jednotlivá pracoviště a provoz sociálního podniku. Ten se zabývá digitalizací, digitální archivací a skartací dokumentů, kterou nabízí podnikatelským subjektům a orgánům veřejné správy. Dále si stážisté prohlédli pracoviště zaměřené na ekologickou likvidaci elektroniky a elektromateriálu, recyklaci a zpracování jednodruhových plastů, které je vybaveno i přístrojem na drcení elektrokabelů. 

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností v oblasti práce s cílovými skupinami v oblasti sociálního podnikání a byla navázána vzájemná spolupráce mezi oběma subjekty.

Poděkování patří společnosti Trianon,z.s. za zorganizování obsahově bohaté stáže a Klastru SINEC za naplánování a umožnění stáže v rámci realizovaného projektu.

 
      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz