Konání stáže v sociálním podniku Zelená dílna s.r.o.
v Bruntálu dne 2. července 2018

Cílem stáže bylo navštívit výše uvedený sociální podnik a seznámit se s principy jeho fungování a uplatňování principů sociálního podnikání v praxi. Tento sociální podnik patří k  nejúspěšnějším a nejdéle fungujícím sociálním podnikům v Moravskoslezském regionu. Stáž probíhala jeden pracovní den v délce osmi hodin.

Stáž byla realizována za přítomnosti zaměstnankyň Zelené dílny Věry Štěpaníkové a Marie Čechové, které stážisty prováděly po vybraném provozu daného sociálního podniku. Zelená dílna vznikla v červenci roku 2005 v rámci organizační struktury společnosti LIGA o. p. s. Bruntál jako další sociálně podnikatelská aktivita zaměřená na zaměstnávání sociálně a zdravotně znevýhodněných osob. 

Původně byla Zelená dílna začleněna do společnosti LIGA o.p.s. jako její tradiční sociálně podnikatelská aktivita. V roce 2009 společnost Zelenou dílnu vyčlenila ze svých struktur a vznikl tak samostatný sociální podnik Zelená dílna s. r. o. V roce 2017 byla společnost Zelená dílna s.r.o. oceněna v soutěži vyhlašované hejtmanem Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost.

Stáž byla pro účastníky společnosti Althaia o.p.s. velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností v oblasti práce s cílovými skupinami v oblasti sociálního podnikání a byla prohloubena dosavadní spolupráce mezi oběma subjekty v rámci struktury Klastru SINEC.

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz