Konání stáže v sociálním podniku SIMEVA Brno
dne 22. května 2017

Dne 22. května 2017 se konala již čtvrtá stáž ze série stáží v sociálních podnicích, určených pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace stáží spadá do klíčové aktivity 5 projektu – Stáže v sociálních podnicích.

Stáže v sociálním podniku SIMEVA s.r.o. se zúčastnilo 5 osob, zaměstnanci společnosti Slezská dikaonie.

Společnost SIMEVA s.r.o. byla založena jako sociální podnik, který se přihlásil k principům sociálního podnikání. Zaměřuje se na podporu vytváření pracovních míst pro naše spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání. Podílí se na projektu  financovaném z OP LZZ s názvem „Máme pro vás práci“, který se přímo soustřeďuje na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenie a snaží se jim pomoci formou přeškolení a následné možnosti zaměstnání v návratu do pracovního prostředí. Základním cílem projektu je, že si klienti vytvoří obvyklé pracovní návyky a tím se zvýší jejich sebevědomí a šance na začlenění zpět do společnosti a na trh práce. Ve spolupráci s Úřadem práce Jihomoravského kraje vytváří: společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané, chráněná pracovní místa a další na pozicích malíř, zedník, úklid domácnosti apod.


 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz