Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o. dne 20. září 2018

 

Cílem stáže bylo navštívit výše uvedený sociální podnik a seznámit se s principy jeho fungování a uplatňování principů sociálního podnikání v praxi. Tento sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání.

Účastníky stáže ze společnosti Althaia o.p.s. přivítal majitel a jednatel sociálního podniku pan Mgr. Jakub Adamík a seznámil je s historií a principy fungování sociálního podniku.   Vytvořil zde také nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností s prací s cílovou skupinou sociálně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a navázána spolupráce v rámci členské struktury Klastru SINEC.

Poděkování patří P&A Thrax s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz