Projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji

 

Název projektu: Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009758

Období realizace projektu: leden 2019 – prosinec 2021

 

Počátkem ledna 2019 zahájil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. realizaci projektu „Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji“. 

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. působí v tomto projektu jako partner. Dalšími partnerskými subjekty projektu jsou:

  • CENTROM z.s.,
  • Ergon – sociální podnik, z.s.
  • LIGA o.p.s.,
  • MENS SANA, z.ú.

Projekt řeší problematiku zaměstnávání cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce se zaměřením na intenzivní individuální i skupinové poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce.

Komplexní podporu získá 150 osob. Prostřednictvím práce v sociálním podniku postupně získávají pracovní zkušenosti, dovednosti a intenzivně se připravují na přechod na volný trh práce. Díky využití psychosociální podpory, cílené adaptace a zvládání nároků v zaměstnání získá následně nejméně 50 osob pracovní místo u zaměstnavatele na běžném trhu práce.


Zapojené sociální podniky v projektu:

  • BOTUMY s.r.o.,
  • CENTROM IMPEX s.r.o,
  • CLEAR SERVIS, o.p.s.,
  • Porta Spark s.r.o.
 
Kontakt na realizátora projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Chlebková

Tel: +420 605 383 420

E-mail: jchlebkova@mspakt.cz

Web: www.mspakt.cz

 


 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz