Konání stáže v sociálním podniku P&A Thrax s.r.o. dne 14. září 2018

 

Cílem stáže bylo seznámení se s vedením hostitelského sociálního podniku, jeho organizační strukturou, náplní činnosti a předmětem podnikání. Tato společnost se zabývá zaměstnáváním cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Zvláštností tohoto sociálního podniku je, že se jedná o podnik, který se transformoval do sociální podniku z pozice tzv. běžné firmy a časem majitelé společnosti dospěli k naplňování sociálních cílů a principů sociálního podnikání, což je v podmínkách českého sociálního podnikání zatím netradiční přístup. 

Účastníky stáže ze společnosti Aperkom z.ú. přivítal majitel a jednatel sociálního podniku pan Mgr. Jakub Adamík a seznámil je s historií a principy fungování sociálního podniku.   

Sociální podnik byl založen již v roce 2011, původně jako běžná firma založená za účelem tvorby zisku. Dnes je vlastněná jediným vlastníkem, Mgr. Jakubem Adamíkem, který postupem času začal uvažovat o společensky prospěšném přesahu podnikání a v loňském roce svou firmu přetransformoval v sociální podnik naplňující všechny principy. V loňském roce podnik také získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost a mohl tak rozšířit svou činnost a zahájit výrobu doplňků stravy v Krnově (dosud výrobky sám prodával, ale nevyráběl). Zde také vytvořil nová pracovní místa, zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené, osoby z romské etnické menšiny.

Stáž byla pro účastníky velmi inspirativní a došlo k vzájemné výměně zkušeností se  zaměstnáváním sociálně znevýhodněných osob a rovněž byla diskutována problematika sociálního podnikání a navázání oboustranné spolupráce.

Poděkování patří P&A Thrax s.r.o. za zorganizování obsahově bohaté stáže za spolupráce s  Klastrem SINEC.

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz