Kulatý stůl 29.3.2017

Dne 29. března 2017 se uskutečnilo jednání 2. kulatého stolu s klíčovými stakeholdery BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev v rámci realizace projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 

Jednání se uskutečnilo na půdě Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě. Jednání byli přítomni z Centra pro komunitní práci Severní Morava pan Škrabal a paní Škrabalová, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pan Vaňásek, zástupce generálního ředitelství Úřadu práce ČR pan Škromach, ředitelka Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě paní Jungová, pan Krhut - vedoucí oddělení zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Ostravě, pan Novotný - ředitel odboru zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, pan Chlopčík - odborný garant v oblasti APZ, paní Kadeřábková z Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze, paní Lesenská - ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí, paní Juřenová - prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s., který je partnerem a realizátorem projektu na území Moravskoslezského kraje. Dále byli přítomni představitelé kontaktních pracovišť ÚP ČR v Moravskoslezském kraji, Agentury pro sociální začleňování a členové projektového týmu - odborní regionální pracovníci z Moravskoslezského, Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Obsahem jednání bylo představení základních cílů a etap projektu, včetně prezentace dílčích aktivit a dosavadních kroků při realizaci projektu. Významný prostor byl věnován spolupráci s úřady práce a místní aktéry v zapojených regionech v rámci realizace projektu. Pozornost byla věnována také oblasti sociálního podnikání a jeho významné roli v regionálním rozvoji a podpoře místních komunit a možnému průniku metody podnikatelsko.zaměstnaneckých družstev a sociálních podniků. Závěrem byly diskutovány průběžné dosažené výsledky projektu (k 24.3.2017) - celkově bylo osloveno 188 osob z cílové skupiny nezaměstnaných osob či ekonomicky nektivních osob, z toho 120 osob projevilo zájem o projekt zasláním svého životopisu a motivačního dopisu a 60 osob (z toho 86,7 % tvořili uchazeči o zaměstnání)) podepsalo dohodu o vstupu do projektu. Největší zájem dosud eviduje Moravskoslezský kraj, kde dohodu o vstupu do projektu podepsalo 32 osob z cílové skupiny projektu.

 

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz