Vzdělávání klientů projektu

Klastr SINEC je partnerem v projektu s názvem BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. Prostřednictvím tohoto projektu Klastr SINEC pomáhá lidem zahájit vlastní podnikatelskou činnost a to formou nabízené možnosti testování vlastního podnikání klientů v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC. Klastr SINEC založil nový podnikatelský subjekt s názvem Služby a řemesla BEC družstvo se sídlem v Ostravě a tento subjekt vytvoří vhodné prostředí s adekvátními podmínkami pro testování rozvoje vlastního podnikání klientů. Projekt tak umožňuje podpořit zejména nezaměstnané a ekonomicky neaktivní osoby k aktivnímu návratu na trh práce.

V prvním čtvrtletí letošního roku probíhal nábor zájemců o projekt a v době od 5.4. do 31.5.2017 byli všichni vážní zájemci zapojeni do projektu formou absolvování úvodní fáze vzdělávání v rámci rekvalifikačního kurzu Základy podnikání s místem konání v Ostravě. Do projektu vstoupilo celkem 30 klientů z celého Moravskoslezského kraje, kteří projevili aktivní zájem o zahájení vlastního podnikání. V rámci rekvalifikačního kurzu získali klienti potřebné informace pro podnikání z oblastí marketingu, ekonomiky podniku, legislativy, dotací a zpracovali si za asistence našich lektorů vlastní podnikatelské záměry, které na závěr kurzu obhajovali před hodnotící komisí.

Na základě těchto obhajob jsou vedeny v současné době s jednotlivými klienty hodnotící pohovory, které nasměrují klienty k nejoptimálnější variantě spočívající, buď v zahájení vlastního podnikání přímo bez jakékoli potřeby testování, anebo naopak je zařadí do testovací fáze podnikání a v rámci projektu se stanou tzv. placenými podnikateli. Klienti tak získají možnost otestovat si své vlastní podnikání po dobu 6 až 12 měsíců a přitom budou toto své podnikání testovat jako zaměstnanci BEC družstva, tzn. že veškeré povinnosti vyplývající z podnikání ponese za klienty BEC družstvo a klientům bude náležet v průběhu období testování pravidelná mzda. Projekt je realizován kromě území Moravskoslezského kraje rovněž na území krajů Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického. Celkově se počítá se zapojením až 90 klientů do testování podnikání v rámci realizace projektu.

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz