Publicita projektu

Děkujeme všem partnerům a organizacím za jejich vstřícnost a součinnost při informační kampani projektu

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje

Městský úřad Třinec.pdf (13491235)

Facebook - OV Michálkovice.pdf (1030957)

Úřad městského obvodu Ostrava - Michálkovice.pdf (5192339)

Web_KHK MSK.pdf (369090)

Bohumín.pdf (7987043)

Bohumínské městské noviny.pdf (6024953)

Studénka.pdf (3583191)

MAS Pobeskydí.pdf (596181)

Zpravodaj_Vitkovice_2_2017_web.pdf (2884445)

 

 

 

 

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz