Informace pro zájemce o podnikání

V prvních měsících roku 2017 bude v Ostravě v rámci realizace projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje vytvořeno BEC družstvo, nový podnikatelský subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají přípravy k jeho založení a nově vzniklé BEC družstvo bude fungovat pod gescí Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Stane se tak jedním ze tří nově zakládaných BEC družstev v rámci realizace tohoto projektu, přičemž další dvě BEC družstva vzniknou na území Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC pro nezaměstnané osoby jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (ve spolupráci s krajskými ÚP) a jako nástroje lokálního rozvoje (ve spolupráci s MAS a s dalšími klíčovými stakeholdery). Metoda podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC poskytuje možnost testování podnikatelských nápadů na základě zaměstnání na dobu 6-12 měsíců.

Tento projekt nabízí potencionálním zájemcům o zahájení podnikání velmi zajímavé možnosti, jak jim napomoci k uskutečnění jejich cílů. Zájemcům z řad nezaměstnaných, ekonomicky neaktivních osob (např. maminky končící rodičovskou dovolenou) a zájemců o podnikání nabízí projekt možnost efektivního vzdělávání v rámci rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, kde klienti projektu získají teoretické i praktické znalosti k zahájení vlastní podnikatelské činnosti, zpracují si pod vedením odborníků vlastní business plán a v rámci BEC družstva si budou moci po dobu 6 - 12 měsíců ověřit životaschopnost svého podnikání v praxi. Po tuto dobu budou klienti zároveň zaměstnanci BEC družstva s garantovaným měsíčním příjmem a po této "inkubační" době dospějí klienti k rozhodnutí, zda se vydají cestou samostatného podnikání v rámci vlastní firmy nebo zůstanou zaměstnanci BEC družstva či se vydají jiným směrem svého budoucího uplatnění na trhu práce.

V současné době probíhá nábor zájemců o zahájení podnikání, kteří by se rádi stali klienty projektu a využili možnosti nabízené pomoci, jedinečnosti kombinace vzdělávání, poradenství a asistence při zahájení vlastního podnikání.

Zájemci se mohou hlásit na níže uvedeném kontaktu:

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s.

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Odborný regionální pracovník: Ing. Vojtěch Beck

Tel: +420 605 886 278

E-mail: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz

Web: www.klastr-socialnich-podniku.cz

 

 

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz