Kulatý stůl 2.12.2016

Dne 2. prosince 2016 se uskutečnilo jednání 1. kulatého stolu s klíčovými stakeholdery BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev v rámci realizace projektu OP Zaměstnanost reg. č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje. 

Jednání se uskutečnilo v sídle Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Olomouci. Jednání byli přítomni z Centra pro komunitní práci Severní Morava pan Škrabal a paní Škrabalová, pan Novotný - ředitel Odboru zaměstnanosti ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, pan Chlopčík - odborný garant v oblasti APZ, paní Kadeřábková z Centra inovačních studií Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze, paní Lesenská - ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí, pan Koubek - Svaz průmyslu a dopravy ČR, pan Fiala - Agentura pro sociální začleňování. Dále jednání byli přítomni odborní regionální pracovníci projektu paní Kamelandrová - MAS Moravská brána a pan Beck - Klastr SINEC.

V rámci jednání byla diskutována možnost spolupráce při oslovování cílových skupin v regionu, možnosti navázání modelu BEC družstev na existující nástroje APZ, koordinace součinnosti při sběru dat pro potřeby evaluace projektu. Jednání kulatých stolů projektu za účasti odborníků z praxe se budou konat ve čtvrtletních intervalech a další jednání je naplánováno na měsíc březen 2017.  

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz