Konání odborného semináře projektu na téma Sociální podnikání
ve vztahu k veřejné správě, Opava dne 27.6.2018

 

Dne 27. června 2018 se konal další ze série seminářů pro veřejnou správu v rámci realizace projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 3 projektu – Semináře pro veřejnou správu.

Dnešní odborný seminář byl zaměřen na oblast sociálního podnikání ve vztahu k veřejné správě a Klastr SINEC jej připravil ve spolupráci s městem Opava. Seminář se konal v příjemných a reprezentativních prostorech Magistrátu města v Opavě.

Seminář odborně vedli prezidentka Klastru SINEC a ředitelka společnosti Liga s.r.o. Bruntál paní Bc. Jana Juřenová, MSc. a manažer Klastru SINEC pan Ing. Vojtěch Beck. Účastníkům semináře byly představeny základní principy sociálního podnikání, příklady fungujících sociálních podniků v regionu, problematika sociálního podnikání obcí a nástroje financování vzniku a rozvoje sociálních podniků v ČR. Celkem se semináře zúčastnilo 15 osob z řad zástupců městského úřadu, Úřadu práce ČR, neziskových organizací na území města a představitelů místních sociálních podniků. Rovněž byl přítomen zástupce státní správy z Probační a mediační služby.

Jednalo se o poslední realizovaný seminář v rámci projektu Stabilizace Klastru sociálních inovací a podniků SINEC a podpora jeho členů. V této souvislosti děkujeme všem městským úřadům, kteří zástupce klastru přijali na své půdě a podíleli se na organizaci a přípravě seminářů na téma sociálního podnikání. Vážíme si této důvěry a jsme otevřeni další vzájemné spolupráci.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz