Konání vzdělávacího semináře projektu na téma

Prevence syndromu vyhoření, Ostrava, 26.4. a 27.4.2017

Ve dnech 26. a 27. dubna 2017 se konal další ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Dvoudenního vzdělávacího kurzu na téma Prevence syndromu vyhoření, který pro Klastr SINEC připravila společnost Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se zúčastnilo celkem 17 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků, a to ze společností MENS SANA z.ú., Armáda spásy v České republice, z.s., Spirála o.p.s., Slezská diakonie, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. a MAS Opavsko z.s.

Seminář je akreditován MPSV a konal se v příjemných prostorech CSS Ostrava a účastníkům kurzu bylo v průběhu semináře zajištěno i občerstvení. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Vlčinská, která se od roku 2007 aktivně věnuje lektorské činnosti v rámci vzdělávání dospělých, vzdělávání manažerů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, osobních asistentů a dalších. Současně pracuje jako externí psycholog s obětmi domácího násilí. V minulosti pracovala jako sociální pracovník, pracovník telefonické krizové intervence, lektor psychosociálního výcviku.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujících měsících. V květnu plánujeme kurz na téma Personální řízení. V červnu pak semináře na téma Řízení změn a rizik a Neverbální komunikace. Děkujeme všem zúčastněným posluchačům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz