Konání vzdělávacího semináře projektu

na téma Emoční inteligence, Ostrava, 13.12.2016

Dne 13. prosince 2016 se konal druhý ze série vzdělávacích seminářů pro zaměstnance členských nestátních neziskových organizací

Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Tématem dnešního vzdělávacího kurzu byla Emoční inteligence, který pro Klastr SINEC připravila společnost Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. se sídlem v Třinci. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Čípová, která již se dlouhodobě věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii, lektorské práci s dospělými v oblasti osobnostního rozvoje člověka a má zkušenosti s profesním a kariérovým poradenstvím. Celkem se semináře zúčastnilo 14 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností Slezská diakonie, Armáda spásy v České republice, z.s., Charita Hrabyně, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.

Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujícím roce 2017. Děkujeme všem zúčastněným absolventům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Kvalifikační a personální agentuře, o.p.s. a Centru sociálních služeb Ostrava.

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz