Konání prvního vzdělávacího semináře projektu

na téma Asertivní komunikace, Ostrava, 30.11.2016

 

 

Dne 30. listopadu 2016 bylo zahájeno vzdělávání zaměstnanců členských nestátních neziskových organizací Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Realizace vzdělávání spadá do klíčové aktivity 2 projektu – Vzdělávání členských NNO.

Tématem prvního vzdělávacího kurzu byla Asertivní komunikace, přičemž se jednalo o realizaci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV. Místem konání vzdělávání bylo Centrum sociálních služeb v Ostravě, o.p.s. Kurz odborně metodicky i lektorsky vedla paní Mgr. Šárka Vlčinská, která již dlouhodobě působí jako zkušený lektor v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Celkem se semináře zúčastnilo 18 osob z řad členských nestátních neziskových organizací Klastru SINEC a to ze společností Spirála, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z.s., Slezská diakonie, MENS SANA, o.p.s. a Althaia, o.p.s.

 

Na závěr obdrželi všichni účastníci osvědčení a absolvování akreditovaného kurzu s celostátní působností. Další vzdělávání v rámci realizace projektu bude probíhat v následujícím roce 2017. Děkujeme všem zúčastněným absolventům kurzu za jejich účast a těšíme se na brzké shledání při příležitosti konání dalších kurzů projektu. Děkujeme za skvělou organizaci a přípravu semináře Centru sociálních služeb Ostrava.


 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz