Osoblažské odpady s.r.o.

 

Obce Osoblažska řeší společně sběr a třídění odpadů

Osoblažsko, 10. listopadu 2016 - Podpořit třídění odpadů mezi svými občany a zvýšit zaměstnanost na Osoblažsku. To byla motivace obcí Osoblažska (Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha) založit společný sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o. V letošním roce byl sociální podnik podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. na nákup kontejnerů na tříděný odpad. A na jaře 2017 zaměstná první dva zaměstnance díky podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Řešení odpadů je předním tématem v obcích a městech a nemalou finanční částkou zatěžuje rozpočty všech samospráv v České republice. V mnoha obcích a městech jsou pak náklady přenášeny na občany ve formě poplatku za svoz odpadu, který se každoročně zvyšuje. Tomuto trendu chtěli obce Osoblažska předejít, a proto společně založily sociální podnik Osoblažské odpady, s.r.o. „Od založení tohoto podniku si slibujeme zvýšení povědomí o potřebě třídění odpadu u našich občanů, protože někteří z nich získají v podniku dlouhodobé pracovní místo. Sekundárním cílem je pak snížit nezaměstnanost, která naše občany sužuje dlouhodobě,“ objasňuje důvody založení starosta obce Hlinka Marcel Chovančák.

„Náš sociální podnik byl v letošním roce podpořen Moravskoslezským kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. finanční dotací ve výši 250.000,-Kč na nákup velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad. Tyto kontejnery budou rozmístěny v obcí za účelem efektivního třídění a sběru odpadů. A od roku 2017 bude náš sociální podnik realizovat projekt v rámci podpory sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost,“ doplňuje starosta obce Dívčí Hrad Jan Bezděk. „Třídění odpadů je důležitou součástí našeho života. A snížení produkce opadů by pak měl být dlouhodobým cílem nás všech. Jsem velmi ráda, že se obce na Osoblažsku dohodly na společném třídění a sběru odpadů,“ dodává Jana Juřenová za Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s.

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz