MI - PELET, s.r.o.

 

Výroba ekologických pelet míří na Osoblažsko

Hlinka, 19. listopadu 2016 - V obci Hlinka vzniká nový sociální podnik. Je zaměřen na výrobu ekologických dřevěných pelet. Sociální podnik přinese nová dlouhodobá zaměstnanecká místa a podpoří tak snížení dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti v pohraniční vesnici. Ke vzniku podniku výrazně dopomohl Moravskoslezský kraj, který prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. poskytl dotaci na nákup haly, ve které se budou pelety vyrábět.

Výrobci dřevních pelet v posledních měsících zaznamenávají zvýšenou poptávku po svých produktech. Tento zvýšený zájem vychází z aktivit Operačního programu Životní prostředí, který prostřednictvím krajských úřadů poskytuje dotace na výměnu starých neekologických kotlů za nové ekologické kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním. Této podnikatelské příležitosti se chopil i sociální podnik MI - PELET, s.r.o.

„MI - PELET, s.r.o. nejen reaguje na zvýšenou poptávku po ekologickém zdroji vytápění, ale také uzavírá okruh společností zabývajících se zpracováním dřeva. Dřevo se zpracuje na pile na desky, trámy a další výrobky, z nevyhovujících kmenů se vyrobí štípané dříví do krbu,
a z odpadu - pilin - se vyrobí dřevěné pelety,“ uvádí Petr Chovančák, autor myšlenky založit sociální podnik MI - PELET, s.r.o. Zájem o dřevěné pelety potvrzuje i prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s. Jana Juřenová: „Poptávka po dřevěných peletách v posledních měsících stoupá. A po roce 2022, kdy budou zakázány staré neekologické kotle, se poptávka po ekologickém palivu mnohonásobně zvýší. Toto může Osoblažsku a obci Hlinka přinést nové pracovní možnosti pro místní občany, a sociálnímu podniku MI - PELET, s.r.o. rozvoj.“

V roce 2016 bylo na Osoblažsku podpořeno celkem 5 sociálních podniků z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Celkem Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu 1 milion korun. Sociální podnik MI - PELET, s.r.o. obdržel 300.000,-Kč na halu, ve které se budou dřevěné pelety vyrábět.

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz