Dotace MS kraje

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. obdržel v roce 2016 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu investičních a neinvestičních nákladů ve výši 2.000.000,- Kč.

Klastru SINEC je z této dotace poskytnuta částka 200.000,- Kč na úhradu jeho provozních nákladů.

Zbylá část dotace je určena na podporu členů Klastru SINEC v regionech Osoblažska a Těšínska.

Příjemci dotace jsou tito členové Klastru SINEC:

- Ergon - sociální podnik, z.s.

- TRIANON, z.s.

- Osoblažské odpady, s.r.o.

- Sladké Osoblažsko, s.r.o.

- Pemako Osoblaha, s.r.o.

- MI-PELET, s.r.o.

- Bc. Lenka Drozdová

 

Tisková zpráva

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. funguje i díky finanční podpoře

Moravskoslezského kraje

Ostrava, 9. prosince 2016 - I v letošním roce může Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. fungovat na území Moravskoslezského regionu za přispění Moravskoslezského kraje, který finančně podporuje nejen činnost kanceláře klastru, ale rovněž jednotlivé členy klastru v rozvoji jejich činností souvisejících se sociálním podnikáním a podporou sociálního začleňování osob ohrožených sociální exkluzí.

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. je v letošním roce příjemcem dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.000.000,- Kč, přičemž neinvestiční část dotace ve výši 200.000,- Kč byla použita výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, ze které bylo hrazeno: služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid, telefon, ostraha, výtah apod.), mzda administrativního pracovníka, nákup kancelářských potřeb, nákup drobného občerstvení pro účastníky seminářů, workshopů a jednání vedených a organizovaných Klastrem SINEC.

Investiční část dotace ve výši 1.800.000,- Kč byla použita pro financování dovybavení členských organizací a podniků Klastru SINEC.

V roce 2016 proběhla aktualizace webových stránek Klastru SINEC, byly vytvořeny záložky pro realizaci projektů financovaných z ESF, sdělování aktuálních informací o dění v Klastru SINEC nejen pro členy, ale i širokou veřejnost. V rámci zajišťování povinné publicity byly uveřejněny informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci samostatné záložky na webových stránkách Klastru SINEC, na webových stránkách je uvedeno logo Moravskoslezského kraje a v rámci záložky věnované dotaci jsou prezentovány základní informace o použité dotaci u jednotlivých členských subjektů Klastru SINEC. Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rovněž každoročně uveřejňována ve výročních zprávách Klastru SINEC.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyjadřuje poděkování Moravskoslezskému kraji nejen za podporu činnosti klastru v letošním roce, ale rovněž za podporu rozvoje subjektů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v regionu.

 

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz