Dotace MS kraje 2021

Vážení členové Klastru SINEC,

dovolujeme si Vám oznámit, že Rada kraje na své schůzi dne 22.02.2021,   usnesením 10/613 schválila podmínky dotačního programu

„Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021.“

Jednotlivé dotační tituly:

PSP 1/21    Pořízení materiálně-technického vybavení a opravy sociálních podniků

PSP 2/21    Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 000 Kč

PSP 3/20    Pořízení materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 600 000 Kč
 

Základní podmínky:
 

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 29.03.2021 do 07.04.2021 včetně.
 

O dotaci může žádat pouze člen Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC, z. s.,

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

- Žadatel je oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

Realizace projektu nejdříve zahájena od 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 31.12.2021.


- Povinnou přílohu č. 10 tvoří „Vyjádření Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z. s., k projektu předkládanému do Programu“

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost nám své projektové žádosti, prosím, předložte k vyjádření nejpozději do 25astr. března 2020.

Celé znění programu najdete, viz odkaz níže: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/dotace/program-na-podporu-aktivit-socialniho-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-6500/?fbclid=IwAR2K0txYQX0qKjZKlGiX4h522ylnj5z996_FxJcHs_l-RDbx_zwPwJdDFoo

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz