Dotace z Moravskoslezského kraje na rok 2020

 

Zastupitelstvo kraje dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2138 rozhodlo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., ve výši 300.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2020“.

Neinvestiční dotace je určena výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, a to  na sužby spojené s nájmem, spotřebu energii (elektrická energie, vodné stočné, spotřebu plynu), telefon a internet, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, mzdové náklady (dohody konané mimo pracovní poměr) a cestovné.

Zároveň se Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. podařilo i v roce 2020  na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskoslezským krajem vyjednat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro členské subjekty Klastru SINEC ve výši 3.000.000,- Kč. 

Poskytnutí  této účelové dotace na financování provozu, činnosti a rozvoje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ pak rozhodlo Zastupitelstvo kraje podpořit níže vyjmenované členské subjekty Klastru SINEC:

 • CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
 • GERLICH ODRY s.r.o.
 • MENS SANA, z.ú.
 • AREVAL s.r.o.
 • TRIANON, z.s.
 • MELIVITA s.r.o.
 • Dobrý domov s.r.o.
 • ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
 • Ignis Forst s.r.o.
 • Spirála Ostrava, z.ú
 • BOTUMY s.r.o.
 • SIMABELLE s.r.o.
 • Ergon - sociální podnik, z.s.
 • Charita Opava
 • KOLA PRO AFRIKU o.p.s.
 • LEFOX, s.r.o.
 • T-WOOD s.r.o

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz