Dotace z Moravskoslezského kraje 2018

 
 
Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. se na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání s Moravskosleským krajem podařilo i v roce 2018 vyjednat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro členské subjekty klastru ve výši 3.000.000,- Kč. 
 
Klastru SINEC je z této dotace poskytnuta částka ve výši 300.000,- Kč na úhradu jeho provozních nákladů. 
 
Zbylá část dotace je určena na podporu členů Klastru SINEC v regionech Oderska, Opavska, Bruntálska, Krnovska, Osoblažska a Třinecka.
 
Příjemci dotace jsou tito členové Klastru SINEC:
 
- AC Aero s.r.o.
 
- Ergon - sociální podnik, z.s.
 
- DEMOPANELY s.r.o.
 
- Gerlich Odry s.r.o.
 
- Chrpa - sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
 
- Jinak o.p.s.
 
- P&A Thrax s.r.o.
 
- RA Dynamics s.r.o.
 
- Trianon, z.s.
 
- Zelená dílna s.r.o.
 
 

Tisková zpráva

 
 
 

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. funguje i díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje

 

Ostrava, 10. prosince 2018 - I v letošním roce může Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. fungovat na území Moravskoslezského regionu za přispění Moravskoslezského kraje, který finančně podporuje nejen činnost kanceláře klastru, ale rovněž jednotlivé členy klastru v rozvoji jejich činností souvisejících se sociálním podnikáním a podporou sociálního začleňování osob ohrožených sociální exkluzí. 

 

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. byl v roce 2018 příjemcem dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, přičemž dotace byla použita výhradně na provoz kanceláře Klastru SINEC, ze které bylo hrazeno: služby spojené s nájmem kanceláře (vodné, stočné, odvoz komunálních odpadů, elektrická energie, úklid apod.), telefon, internet, poštovné, nákup kancelářských potřeb, mzdové náklady zaměstnance kanceláře. 

Dotační podpora ve výši 2.700.000,- Kč, kterou se podařilo vyjednat s Moravskoslezským krajem na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, byla použita na financování činnosti a rozvoje členských sociálních podniků. 

V rámci zajišťování povinné publicity byly uveřejněny informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci samostatné záložky na webových stránkách Klastru SINEC, na webových stránkách je uvedeno logo Moravskoslezského kraje. Informace o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rovněž každoročně uveřejňována ve výročních zprávách Klastru SINEC.

V roce 2018 uspořádal Klastr SINEC ve spolupráci s Moravskoslezským krajem na půdě krajského úřadu mezinárodní konferenci na téma Sociální podnikání – podpora zaměstnanosti a regionálního rozvoje. Konference se konala dne 16. května 2018 pod osobní záštitou hejtmana kraje pana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. Na konferenci byla zmíněna spolupráce s Moravskoslezským krajem na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci v oblasti sociálního podnikání a o související finanční podpoře v podobě dotací sociálním podnikům sdružených v klastru. Dne 4. října 2018 se konal na půdě krajského úřadu 16. ročník mezinárodní konference Bez bariér – bez hranic, jejímž spolupořadatelem se stal Klastr SINEC. Na konferenci vystoupil zástupce Klastru SINEC, který v rámci svého publikovaného příspěvku ve sborníku z konference prezentoval příklady dobré praxe podpory rozvoje klastru a sociálních podniků v kraji za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vyjadřuje poděkování Moravskoslezskému kraji nejen za podporu činnosti klastru v letošním roce, ale rovněž za podporu rozvoje subjektů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v regionu.

 
 
 
 


 

 

      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz