MAS Opavsko z.s.

 
Místní akční skupina Opavsko z.s. použila část dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování mzdových nákladů odborné supervizorky, jejíž cílem bylo navázání spolupráce a aktivizace místních komunit. Tato pracovnice po dobu 6 měsíců aktivně pracovala v terénu přímo v místně bydliště místních komunit. Pomocí individuálních rozhovorů a šetření, nebo skupinových setkání zjišťovala potřeby místních obyvatel a možnosti, které jsou oni sami schopni nabídnout. Jejím cílem bylo především vytipování a spolupráce s potenciálními zájemci o práci, aktivizace osob schopných zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce a v neposlední řadě kontaktování a spolupráce s místními zaměstnavateli. 
 
 
      Podporují nás

 

 

 

 

 

------------------------------------------

Výroční zpráva za rok 2015

Klastr VZ 2015.pdf (1649999)

Výroční zpráva za rok 2016

Klastr VZ 2016.pdf (2312413)

Výroční zpráva za rok 2017
 
Výroční zpráva za rok 2018
 
Výroční zpráva za rok 2019

 

Kontakt

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC z.s. Sídlo: Nerudova 8, Ostrava - Vítkovice 703 00
telefon: 605404012

ID datové schránky:
k7x7dh4
info@klastr-socialnich-podniku.cz